آموزش تصویری تئوری موسیقی باساز

آموزش تصویری تئوری موسیقی با سازآموزش تصویری تئوری موسیقی با ساز

آموزش تصویری تئوری موسیقی باساز، یک مجموعه آموزشی از تئوری موسیقی می باشد. در این مجموعه تمامی تکنیک ها و اصول مربوط به تئوری موسیقی از سطح مبتدی تا پیشرفته به علاقه مندان موسیقی آموزش داده می شود.

165,000 ریال180,000 ریال

صاف