تاریخچه گیتار فلامنکو و آهنگ های آن

تاریخچه گیتار فلامنکو و آهنگ های آن، یک مجموعه کامل از آهنگ های گیتار فلامنکو به همراه تاریخچه آن می باشد. در این نرم افزار، بزرگتری نوازدگان کیتار فلامنکو نیز معرفی شده است.

140,000 ریال150,000 ریال

صاف