فیلم آموزش ساخت مجسمه صورت انسان

فیم آموزش ساخت مجسمه صورت انسان، به صورت جامع و کاربردی ساخت صورت انسان را به مخاطبان آموزش میدهد.
در این مجموعه ابزارهای کاربردی در مجسمه سازی، تکنیک چهره سازی و فرم دهی، قرینه سازی را به صورت گام به گام برای شما توضیح میدهد.

140,000 ریال150,000 ریال

صاف