آموزش اجرای قطعاتی با ساز نی

آموزش ساز نی سطح پیشرفتهآموزش ساز نی سطح پیشرفته

آموزش اجرای قطعاتی با ساز نی مناسب برای افرادی می باشد که سطح مقدماتی و پیشرفته را گذرانده اند و اکنون می خواهند با تمرینات بیشتر به سطح بالایی برسند.

110,000 ریال120,000 ریال

پاک کردن