آموزش اجرای قطعاتی در ساز سنتور

آموزش اجرای قطعاتی در ساز سنتور، با آموزش قطعات حرفه ای در سنتور هنرجویان را به سطح پیشرفته ای از ساز سنتور می رساند و تکنیک ها را با جزییات آموزش می دهد.

230,000 ریال250,000 ریال

پاک کردن