آموزش ریتم نوازی در گیتار سطح مقدماتی

آموزش ریتم نوازی در گیتار سطح مقدماتیآموزش ریتم نوازی در گیتار سطح مقدماتی

آموزش ریتم نوازی در گیتار سطح مقدماتی، آموزش ریتم نوازی در سطح مبتدی می باشد. در این مجموعه به هنرجویان اصول ریتم نوازی و انواع ریتم آموزش داده می شود. علاقه مندان به موسیقی با دیدن این فیلم آموزشی جایگاه ریتم در موسیقی را پیدا می کنند و متوجه می شوند که هیچ آهنگی بدون ریتم وجود نخواهد داشت.

165,000 ریال175,000 ریال

صاف