آموزش ساز دف سطح پیشرفته

آموزش ساز دف سطح پیشرفتهآموزش ساز دف سطح پیشرفته

آموزش ساز دف سطح پیشرفته، شامل تکنیک های اصلی در زمینه آموزش دف حرفه ای با تدریس استاد حمید طاهری می باشد و فنون اصلی دف پیشرفته در این مجموعه قرار دارد.

330,000 ریال350,000 ریال

پاک کردن