آموزش ساز سه تار سطح مقدماتی

آموزش سه تار سطح پیشرفتهآموزش سه تار سطح پیشرفته

آموزش ساز سه تار سطح مقدماتی، با تدریس فریدون فراهانی، شامل تمامی تکنیک ها و فنون لازم در سطح مقدماتی ساز سه تار می باشد.

190,000 ریال200,000 ریال

پاک کردن