آموزش ساز سه تار سطح پیشرفته

آموزش سه تار سطح پیشرفتهآموزش سه تار سطح پیشرفته

آموزش سه تار سطح پیشرفته، یک مجموعه کامل از تمامی تکنیک های کلی و جزیی می باشد که هر نوازنده سه تار حرفه ای باید از آن مطلع باشد تا بهترین را اجرا کند.

190,000 ریال200,000 ریال

پاک کردن