آموزش طراحی آناتومی بدن انسان

در مجموعه آموزش طراحی آناتومی بدن انسان، جان براون طراحی بدن انسان را با اشکال هندسی آموزش میدهد.این استاد برتر در طراحی معتقد است که هر جز از بدن انسان شبیه به یک شکل هندسی است که میتوان در طراحی آن جز از شکل هندسی استفاده کرد. در این آموزش طراحی با مداد می باشد.

185,000 ریال200,000 ریال

صاف