آموزش طراحی با مداد از مدل

آموزش طراحی با مداد از مدل، یک آموزش جامع از تکنیک نوع قلم بر دست گرفتن، حرکت دست روی کاغذ، نوع نگریستن به مدل، نوع صحیح تراشیدن مداد طراحی، تجزیه و تحلیل طرح، تکنیک سایه زدن به صورت اصولی و.. می باشد که توسط جفری واتس مربی برجسته در طراحی سر و صورت و بدن و اشکال آناتومی ارائه میگردد.

140,000 ریال150,000 ریال

صاف