آموزش نقاشی تکنیک مدادرنگ

آموزش نقاشی تکنیک مدادرنگی در بردارنده انواع تکنیک های رنگ و حجم دادن به اشیا،تکنیک تخت در 7 جلسه، تاثیر اشیا بر همدیگر با تکنیک هاشور در 4 جلسه، استفاده از تکنیک مداد رنگ روی مقوای مشکی در 2 جلسه، استفاده از تکنیک مدادرنگ و ترکیب چند مواد در 5 جلسه، با اموزش استاد برتر کشور اقای عباس بهینا برای هنرجویان نقاشی می باشد.

185,000 ریال200,000 ریال

صاف