آموزش نقاشی روی پارچه

در مجموعه آموزش نقاشی روی پارچه، تمامی اصول و تکنیک های مربوط به طراحی و نقاشی بر روی پارچه آموزش داده می شود. در این مجموعه مدرس ابتدا ابزارهای مورد استفاده و کاربرد آنها را بیان میکند و بعد هم آموزش های تخصصی در ارتباط با استفاده از رنگ های اصلی، ترکیب رنگ ها، زیر ساخت روی پارچه، پرسپکتیو، روش نگهداری رنگ ها و..می دهد.

140,000 ریال150,000 ریال

صاف