زندگی نامه پاوارتی و آهنگ پاوارتی

مجموعه نرم افزاری زندگی نامه پاوارتی و آهنگ پاوارتی یک مجموعه کامل و جامع از زندگی نامه خواننده مشهور، پاوارتی می باشد. در این مجموعه تمامی آهنگ های لوسیانو پاوارتی در کنار تاریخچه زندگی وی جمع آوری شده و در اختیار مخاطبان این نرم افزار قرار داده شده است.

140,000 ریال150,000 ریال

پاک کردن