مستند زندگی هنری رامبرانت

مستند زندگی هنری رامبرانتمستند زندگی هنری رامبرانت

مستند زندگی هنری رامبرانت، به زندگی هنری و شخصی رامبرانت هارمنزون فان راین می پردازد و تکنیک های کاری و نحوه زندگی او را در بین مردم بیان می کند. بیشتر آثار رامبرانت الهام گرفته از متون مذهبی انجیل و تورات می باشد.

140,000 ریال150,000 ریال

صاف