مستند زندگی و نقاشی های کارواجیو

در مجموعه مستند زندگی و نقاشی های کارواجیو، مستند زندگی کارواجیو با تمامی جزییات بیان شده است. در این مجموعه در کنار مستندی که قرار دارد به معرفی نقاشی های کارواجیو نیز پرداخته شده است.

140,000 ریال150,000 ریال

صاف